Abstract Lines Www Computer Dual  - geralt / Pixabay

Co je internet?

Zajímalo by vás co je to internet? Pro někoho je internet nástrojem zábavy, pro jiného je internet pracovní nástroj. Asi každý používá email, web, video, online hry nebo třeba Facebook. Tohle všechno je internet. Odpověď na otázku, co je internet, není úplně jednoduchá. V pravém slova smyslu je ale Internet především počítačová síť.

Co je internet a co je Internet?

Pro lepší pochopení toho, co je to internet bychom mohli udělat rozdíl mezi Internetem s velkým „I“ a internetem s malým „i“. „Velký“ internet se používá pro označení samotné celosvětové sítě. „Malý“ internet by se pak mohl použít pro označení obsahu, který je dostupný prostřednictvím této sítě. Většina obsahu na internetu je dostupná prostřednictvím www služeb (webové stránky) nebo emailu. Existuje ale celá řada dalších služeb, které ke svému fungování používají počítačovou síť Internet.

Co je to Internet?

Internet se také velmi často nazývá zkráceně jako „net“ (aneb „byl jsem na netu“, nefungovalo mi připojení k netu“), nebo také jako „síť sítí“. Základem Internetu je globální počítačová síť, která propojuje obrovské množství počítačů a umožňuje přenášet informace z jednoho počítače do druhého.

Internet vznikl již před delší dobou. Prvním základem dnešní podoby Internetu byl projekt agentury ARPA v USA. Původní název Internetu tak byl APRANet a vzniknul v roce 1969. Úplně prvním důvodem, proč začal vznikat Internet, byl úmysl vytvořit nezávislou síť, která umožní všem uživatelům počítačů na univerzitách jejich vzájemné propojení. Tak aby bylo možné společně pracovat na různých výzkumech. Snahou bylo, aby tato síť umožnila vzájemnou (obousměrnou) výměnu informací.

Počítačová síť ARPANet byla stavěna decentralizovaně. Tedy tak aby v případě jaderného výbuchu a poškození nějaké části této sítě byla zachována funkčnost zbytku. Tento charakter si počítačová síť Internet uchovala i dnes. Internet je v současnosti nezávislá síť. Neexistuje žádný centrální prvek nebo jeden centrální orgán, který by ovládal celý Internet.

Co tvoří Internet

Internet je tvořený obrovským množstvím počítačů. Najdeme zde jak malé osobní počítače (PC, Notebooky, Netbooky, tablety nebo chytré telefony) nebo i velké počítače (servery). Kromě toho je Internet tvořený velkým množstvím „krabiček“, které mají na starosti vlastní komunikaci. Jsou to nejrůznější síťové prvky jako routery, switche a mnoho dalších.

Přenos dat na Internetu se uskutečňuje s pomocí rozmanité a složité infrastruktury. Internet tvoří velké množství kabelů, optických i metalických, bezdrátové spoje s pomocí mikrovln nebo Wi-Fi. Část komunikace na internetu probíhá i s pomocí satelitů ve vesmíru.

Komunikace mezi jednotlivými počítači (a dalšími prvky), které tvoří Internet, probíhá prostřednictvím „protokolů“. Protokoly jsou komunikační standarty. Tím hlavním je protokol TCP/IP (Pro Transmission Control Protocol / Internet Protocol, tedy přenosový kontrolní protokol / Internetový protokol)

Co je to internet

Pro mnoho uživatelů je ale internet především elektronická pošta (email), který dnes již téměř úplně nahradil klasické poštovní služby pro posílání dopisů nebo jiných písemných zásilek. Elektronická pošta je nejpoužívanější služba na Internetu.

Další velmi oblíbená služba na Internetu jsou „živé rozhovory“. Ty zajišťuje celá řada aplikací a protokolů. Jedním u nich je i IRC. I když ten již v dnešní době téměř úplně nahradila komunikace s využitím IM (instant messaging) klientů jako je Skype, ICQ nebo třeba Facebook chat.

Nejvíce využívanou službou na Internetu je také WWW (World Wide Web, neboli „web“ či „webové stránky“). Pokud někdo běžně mluví o „internetu“ (najdu si to na internetu nebo koupil jsem si to na internetu) má zpravidla na mysli právě web. Slovo internet se tak stalo synonymem právě pro službu WWW. Mnoho lidí si tak, ani neuvědomuje, že www služby je jen jednou z mnoho částí „velkého“ Internetu.

Díky webu mají dneska milióny lidí přístup k informacím. Zatímco dříve byl člověk odkázaný jen na knihovny, encyklopedie, nebo co se týká zpráv tak na noviny a televizi, dnes je možné doslova cokoliv najít na webu. Tento přístup k informacím mění celosvětově společnost.

Vznik Internetu a služeb provozovaných na Internetu proměnil celou společnost. Umožnil svobodný přístup k informacím, dal vzniknout celému novému odvětví ekonomiky. Zrodila se velká jména jako IBM, Google, Amazon, Facebook, Yahoo, Skype, Firefox, Chrome, Youtube. Z českých pak Seznam, Centrum, iDnes, Alza a celá řada dalších.