Laptop Desk Home Video Conference  - JoshuaWoroniecki / Pixabay

Co je www?

Hledáte odpověď na otázku co je to WWW? WWW neboli World Wide Web je souhrnné označení pro celou řadu služeb provozovaných prostřednictvím sítě Internet. V širokém podvědomí znamená často www neboli web to samé co Internet. Ve skutečnosti je ale WWW pouze jedna z mnoha služeb, která je dostupná prostřednictvím Internetu

Co je to WWW?

Základem WWW je tzv. „hypertext“. Hypertext znamená systém vzájemně propojených dokumentů, které jsou přístupné s pomocí sítě Internet. S pomocí webového prohlížeče je možné zobrazit jednotlivé webové stránky, text, obrázky, videa nebo jiná multimédia. K navigaci ve službě WWW slouží hypertextové odkazy. Obvykle se jedná o podtržené části testu. Ty, po kliknutí, přesměrují uživatele na jiný text nebo obecně na nějaký jiný obsah. Hypertextové odkazy mohou mít libovolnou grafickou podobu, může se jednat o tlačítka nebo o jakékoliv jiné interaktivní prvky.

Kdo vymyslel web?

Za „vynálezem“ služby www neboli webu se skrývá jedno hlavní jméno. Za otce nebo také „vynálezce“ webu je považován britský inženýr a počítačový vědec Sir Tim Berners-Lee. Ten je v současné době ředitelem World Wide Web Consortium (W3C), které se zabývá především definováním webových standardů.

Historie webu (WWW) se datuje až do roku 1989. Tehdy Tim Berners-Lee pracoval ve výzkumném ústavu CERN v Ženevě ve Švýcarsku. Právě on stal u návrhu používat hypertext, tedy vzájemně propojené textové dokumenty pro sdílení informací. Výhodou jeho koncepce (na rozdíl od statických textových dokumentů) bylo to, že uživatel nemusel načítat celý dokument se všemi jeho stránkami, ale vždy si jen zobrazit příslušnou část. Dále pak uživatel WWW mohl sám procházet dokumentem a zobrazovat si informace podle toho, jak se mu to hodilo. To byla asi ta největší změna ve sdílení informací.

Poznámka: web ve svém důsledku vznikl jako pouhých „vedlejší produkt“ mnohem rozsáhlejšího fyzikálního výzkumu. Tak jako například suchý zip nebo mikrovlnka je vedlejším produktem vesmírného výzkumu v souvislosti s letem na měsíc, tak i web vznikla jako nezamýšlený vedlejší produkt jiného výzkumu. Tak už to ale ve světě vědy chodí.

Co je to Html a http?

Pokud se bavíme o tom, co je to WWW, neměli bychom zapomenout ani na HTML a http. HTML neboli hyper text markup language je „programovací jazyk“ ve kterém jsou vytvářeny hypertextové dokumenty. Díky speciálním párovým a nepárovým značkám umožňuje HTML webovým prohlížečům zobrazovat informace v požadovaném formátu a s požadovanými funkcemi. Pro zobrazení například „tučného“ textu se v HTM použijí speciální značky jako <strong>tady bude tučný text</strong> nebo pro jednotlivé odstavce textu se používají značky <p>tady bude odstavec</p>.

HTTP, je pak internetový protokol, který je základem datové komunikace na WWW. Jedná se o celou řadu standardů, které umožňují správnou komunikaci mezi webovým serverem (tedy počítačem kde jsou umístěna data, fotky, videa či texty webové stránky) a mezi webovým prohlížečem. První HTTP standart (HTTP/1.1) by definován v roce 1999

Co je to web a co je Internet?

Termíny web (neboli WWW) a internet se velmi časti v běžné komunikaci nebo i v médiích velmi často zaměňují. Pozor ale na to že web a internet nejsou jedno a to samé. Odpověď na otázku, co je to Internet, je přitom velmi jednoduchá. Jedná se o celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Naopak WWW neboli web je pouze jedna z mnoha služeb, které jsou dostupné prostřednictvím internetu. Další takovou službou může být například elektronická pošta (email) nebo celá řada dalších. I když v dnešní době patří určitě web (WWW) mezi nejviditelnější a nejvíce využívanou službu na internetu, rozhodně web a internet nejsou jedno a to samé.

WWW Užitečné pojmy

  • URL = adresa webového dokumentu
  • http = webový protokol pro přenos dat mezi prohlížečem a webovým serverem
  • https = zabezpečený webový protokol, který umožňuje šifrovaný přenos dat, používá se například při placení na internetu nebo u bankovních aplikací
  • HTML = Hyper Text Markup Language, nebo hypertextový značkovací jazyk, slouží pro „psaní“ webových stránek
  • WWW = World Wide Web
  • DNS = Domain Name Server, slouží k překladu doménový jmen jako například www.seznam.cz na IP adresu jako např. 86.45.23.12