Binary Binary System Data Computer  - geralt / Pixabay

internet nebo Internet?

Co je správně? Je správně internet s malým „i“ nebo Internet s velkým „I“. Pro mnoho lidí znamená internet to samé co web neboli www, ale to je poměrně hodně rozšířený omyl. WWW neboli web je pouze jednou z mnoha sužeb dostupných na internetu.

Co je to internet

Internet s malým „i“ se nejčastěji používá pro označení obecné počítačové sítě. Obecně tedy jakákoliv rozsáhlejší počítačová síť by mohla nést název internet. Často se o internetu s malým „i“ mluví, pokud máme na mysli samotnou datovou konektivitu. Tedy připojení k síti pře ADSL, kabel, nebo WI-FI. Naopak pokud mluvíme po používání služeb (jako například FTP, WWW, Email) tak se používá spíše velké I

Co je to Internet

Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, Internet s velkým „I“ je označené pro souhrn všech služeb které fungují s pomocí „i“nterneteu. Jedná se o internetové služby jako je například web (www), FTP (úložiště souborů), elektronická pošta (email) a různé další služby.

V širší veřejnosti se ale tyto dva internety (internet a Internet) příliš nerozlišují. A v zásadě to ani ničemu nevadí.

Internet nebo internet, co na to pravidla českého pravopisu?

Podle aktuálně platných pravidel české pravopisu by se internet měl psát s malým „i“ pokud mluvíme o obecné počítačové síti a Internet s velkým „I“ pokud mluvíme o celosvětové informační a komunikační síti.

Tj. pokud slovo internet použijeme ve stejném významu jako například intranet nebo extranet, pak by mělo být pouze malé písmeno. Pokud ale budeme mluvit o připojení k „tomu“ Internetu, tedy ve smyslu propojení a využívání služeb „Internetu“ pak by se mělo spíše použít velké písmeno.