Abstract Lines Www Computer Dual  - geralt / Pixabay

Historie internetu v ČR

Zatímco historie celosvětového internetu sahá až do 60 let dvacátého století, kdy se začala formovat první počítačová síť, kterou můžeme považovat za předchůdce internetu, jednalo se o ARPANet. Historie internetu v ČR sahá do mnohem mladší historie. Začíná se psát počátkem 90 let dvacátého stolení.

Historie internetu v ČR v 90 letech

V 90 letech neexistovali v tehdejším Československu klasické pevné sítě jako dnes. Jediný způsob jak vzájemně propojit počítače na větší vzdálenost nabízely pouze telefonní linky. První datové sítě tedy probíhalo s pomocí komutovaných linek veřejné telefonní sítě. V březnu 1990 se do ČR dostala i síť FIDO, a jen o dva měsíce později u síť EUnet, která sloužila k propojení především Unixových pracovních stanic.

V říjnu 1990 se „internet v ČR“ propojil se sítí ERAN (Europian Academic and Research Network). První připojený počítač byl IBM 4381 ČVUT v Praze. Přenosová rychlost tohoto spojení byla pouhých 9600 bps (tedy pouhých necelých 10 kb za sekundu což je v současné době skoro „směšné“).

První připojení ČR k internetu

Za oficiální datum prvního připojení ČR k internetu se považuje datum 13. Únor 1992. Toto datum se zapsalo do historie internetu v ČR tím, že v pražském ĆVUT došlo ke zřízení připojení do internetového uzlu v Linci v Rakousku. Nejprve se jednalo pouze o běžnou komutovanou telefonní linku, později ale tato internetová přípojka byla nahrazena pevnou linkou. Od tohoto data tedy byl do ČR „zaveden“ internet.

Historie Internetu v ČR a páteřní sítě

Již od roku 1991 se v ČR začínají budovat první celorepublikové páteřní sítě. Tato celorepubliková síť dostala název CESNET (neboli Czech Educational and Scientific NETwork). CESNET měl propojovat především univerzitní a akademická pracoviště. Současně měl ale CESNET sloužit i jako páteřní síť pro metropolitní sítě. Na Slovensku se podobným způsobem začala budovat síť SANET (Slovak Academic NETwork.

Jak vypadala první internetová síť CESNET v ČR

Tato první internetová síť v ČR měla původně hvězdicovou topologii. To znamená, že v rámci sítě CESNET existovali centrální body v Praze a v Brně. Tyto dva centrální body první internetové sítě v ČR byly propojeny pevnou linkou, která dosahovala (na tehdejší dobu velmi vysokou) rychlost 64 kbps.

Jako další místa pak byly postupně připojení další „akademická“ města jako České Budějovice, Liberec nebo i Plzeň a Hradec Králové. Většina spojení jednotlivých měst v té době se ale realizovala jen za pomocí pevné telefonní linky. Je tedy jasné, že přenosová kapacita takovýchto spojů byla pomalá a velmi omezená.
Zajímavost: V tehdejší době bylo připojení k internetu spíše „luxusní“ záležitostí. Ceny, jaké se platily za měsíční pronájem pevné telefonní linky a připojení k síti CESNET, byly opravdu neuvěřitelně vysoké. Za linku s přenosovou rychlostí 64 kb/s se platilo 56 385 Kč bez DPH (neziskové organizace jako školy a univerzity platili cca o 1/3 méně).

Vznik komerčního internetu v ČR

Vznik prvních komerčních poskytovatelů připojení k internetu se datuje až do roku 1995. Zatímco oficiální připojení k internetu v ČR se datuje do roku 1992, po následující 3 roky bylo možné připojení pouze prostřednictvím sítě CESNET.

Hlavním důvodem toho, proč u nás nezačali vznikat komerční poskytovatelé internetové konektivity, byl ten fakt, že na poskytování datových služeb měl státní monopol Eurotel. Až po zrušení tohoto monopolu začínají vznikat první komerční poskytovatelé připojení k internetu a tím dochází i k velkému rozvoji českého internetu.

Do roku 2000 už v ČR existovala celá řada firem, které poskytovali možnost připojení k internetu jak pro firmy, tak i pro běžné domácnosti. Někteří z těchto prvních českých ISP existují do dnes, jiní již zanikli nebo byli pohlceni konkurencí. Jednalo se o jména firem jako DirectNet, CZech On Line, Contactel, PVT, Telenor, GTS INEC, Ebone nebo Telecom.

Historie internetu v ČR a vytáčený internet

Jednou z prvních možností, jak se připojit na internet, byly pro většinu domácností telefonní linky a vytáčené připojení k internetu.  Této skutečnosti se na přelomu století pokoušel zneužít tehdejší monopolní poskytovatel připojení pevnou telefonní linkou SPT Telecom. Ten se pokoušel postupně zdražovat poplatky za vytáčené připojení k internetu, což vedlo k tomu, že připojení bylo velmi drahé.

V roce 1998 vznikla velká protestní akce, která vstoupila do historie internetu v ČR pod názvem „bojkot SPT Telecom“. Této protestní akcím, proti vysokým telefonním poplatkům za připojení k internetu se dostalo široké podpory. Výsledkem pak bylo zavedení speciální telefonního tarifu Internet 99 resp. pozdější internet 2000. Díky tomuto tarifu výrazně klesly náklady na připojení k internetu pro běžné domácnosti a internet se začínal v ČR masově šířit.