Architect Businesswoman Confidence - ElenaBuzmakova_Borisova / Pixabay

Internet historie

Zajímala by vás historie Internetu? Jak vlastně tato celosvětová počítačová síť vznikla a jak se vyvíjela historie Internetu? Dnes je Internet samozřejmou součástí našeho života, ale ještě před několika málo lety tomu tak nebylo. Historie internetu sice sahá téměř 50 let zpět do minulosti, ale svoji dnešní podobu začal mít internet až v posledních 10 – 20 letech. Pojďme se společně podívat na to, jakou měl internet historii.

Internet historie – počátky

Historie internetu sahá až do rozmezí let 1950 až 1960. V té době dochází k výraznému rozvoji počítačů. V té době se ale ještě nejedná o dnes známé „malé“ osobní počítače, ale šlo o velké sálové počítače a jejich terminály. V té době se ukazuje potřeba propojovat jednotlivé počítače a přenášet data z jednoho počítače do druhého. Tímto problémem se intenzivně zabývala výzkumná agentura ARPA. V té době se vyvíjejí první komunikační protokoly jako Telnet a Tymnet. Podle agentury ARPA vznikl i první název pro internet = ARPANET.

Internet historie a TCP/IP

V roce 1982 pak by definován ústřední komunikační protokol celého současného internetu. Tím se stal protokol TCP/IP. Tím se současně začíná mluvit i o Internetu. Jednalo se vlastně o soustavu nejrůznějších sítí jako byl třeba právě ARPANet, které spolu byly vzájemně propojeny, a vyměňovali si data s pomocí protokolu TCP/IP.

První internet byl čistě nekomerční a sloužil primárně k propojení univerzit a dalších výzkumných ústavů a pracovišť. V 80 a 90 letech dvacátého století se ale historie internetu posouvá dál a začínají se objevovat první komerční poskytovatelé internetových (datových) služeb. Tím se zrodila i zkratka ISP (internet service provider neboli poskytovatel internetových služeb).

Internet historie a prudký růst

Zhruba od poloviny 90 let pak dochází k velkému růstu celého internetu. Internet začíná mít poprvé ve své historii výraznější vliv na kulturu a obchod. Objevují se první služby, které již dnes povařujeme za běžné a samozřejmé jako je elektronická pošta, instant messaging (IM, aplikace jako ICQ nebo Skype). Už tehdy existují první video hovory nebo video konference. Dochází také k velkému nárůstu webových stránek (WWW, World Wide Web), objevují se diskusní fóra, blogy a první sociální í sítě.

Odhaduje se, že v roce 1993 se s pomocí internetu přenáší přibližně 1% telekomunikačního provozu. V roce 2000 už podíl informací proudících s pomocí internetu představuje až 51%. V roce 2007 pak už přes Internet proudí téměř 97 % všech informací.

Co bylo před internetem?

Původního předchůdce internetu ale můžeme najít už mnohem dál v historii. První „sítí“ pro výměnu informací byla telegrafní síť. Rozvoj této „komunikační“ sítě souvisel především s rozvojem železniční sítě v kontinentální Evropě nebo ve spojených státech.

U zrodu Internetu v moderní podobě stál v roce 1962 především Licklider a Welden Clark, kteří jako poprvé popsali, jak by měla taková celosvětová a otevřená síť vypadat. Podle nich by se síť měla skládat z počítačů propojených s pomocí širokopásmových komunikačních sítí.

Historie Internetu a důležitá data

 • 1961 první přepínání datových paketů
 • 1966 začátek plánování sítě ARPANet
 • 1969 po síti ARPANet byly přeneseny první pakety
 • 1971 Vytvořena datová síť Tymnet
 • 1972 založena centrální agentura pro správu internetového prostoru IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
 • 1980 vytvořena síť USENET která přenášela zprávy s pomocí UUCP
 • 1980 zaveden standart ethernetu
 • 1982 zavedeny formální standarty protokol TCP/IP
 • 1982 zaveden protokol pro odesílání emailových zpráv SMTP (simple mail transfer protokol)
 • 1990 první internetová síť ARPANet byla rozebrána
 • 1990 první internetový vyhledávač Archie
 • 1991 zavedení internetové služby WWW (World Wide Web)
 • 1994 první fultextové internetové vyhledávače
 • 1995 první návrhy IPV6
 • 1998 Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN)
 • 1990 IMDb Internetová databáze filmů
 • 1995 Amazon.com on-line prodejce
 • 1995 eBay online aukční a obchodní portál
 • 1998 vyhledávač  Google
 • 2001 Wikipedie , otevřená encyklopedie
 • 2003 Skype pro telefonování přes internet
 • 2004 sociální síť Facebook
 • 2005 YouTube pro sdílení videa
 • 2006 YouPorn sdílení porno videa zdarma na internetu
 • …. A mnoho dalšího