Social Media Facebook Twitter  - Becomepopular / Pixabay

Jak funguje internet

Jak funguje internet? Na tuto otázku není úplně jednoduchá otázka. Kompletní popis toho, jak funguje internet, by zabral víc místa, než máme k dispozici. Pokusíme se vám ale nabídnout stručný popis toho, jak funguje internet. Podívám se na několik základních funkcí, bez kterých by internet nemohl fungovat.

Poznámka: tento text je určený spíše pro uživatele, kteří nemají vůbec žádnou představu o tom, jak funguje internet. Jedná se o značně zjednodušující popis, který nejde příliš do hloubky. Pokud vás zajímá podrobnější popis toho, jak funguje internet, podívejte se například na www.wikipedia.org nebo i na další servery. Podrobných popisů toho, jak funguje internet, existuje celá řada.

Internet a internetové adresy

Základem toho, jak funguje internet, jsou internetové adresy. Každé zařízení připojené k internetu musí mít svoji vlastní a unikátní adresu. To platí nejenom pro zařízení, jako jsou počítače, telefony, tablety nebo jakékoliv jiné „chytré“ krabičky připojené k internetu, ale platí to i pro všechny služby, které fungují na internetu (jako email, web a další).

Internetová adresa neboli IP adresa (IP je zkratka internet protokol), se v současné době používá ve formátu IPv4. Adresa se skládá ze 4 skupin čísel oddělených tečkou. IP adresa může vypadat jako 68.24.12.12. Každé ze 4 čísel může být v rozmezí 0 až 255.

Počet internetových adres je ale omezený a v současné době již tyto IPv4 adresy dochází a přechází se na novější systém IPv6, který nabízí mnohonásobně více kombinací.

Internet a doménová jména

Abychom si ale nemuseli pamatovat, že náš oblíbený web najdeme na adrese 68.24.12.12, používají se pro internetové služby doménová jména. Takže nějaký web např. seznam.cz má přidělenou IP adresu 77.75.76.3. Pokud do svého webového prohlížeče napíšete www.seznam.cz, tak se prohlížeč zeptá tzv. DNS serveru (Domain Name server, jakýsi „adresář doménových jmen) na jaké adrese najde www.seznam.cz. Doménový server mu vrátí adresu 77.75.76.3 a na tu pak váš prohlížeč pošle dotaz „haló, jsi tam? Pošli mi něco“.

Hlavní výhodou DNS je to, že když se nějaké služba nebo počítač „přestěhuje“ na jinou adresu, nemusí dávat všem vědět, že se přestěhoval na novou adresu, ale pouze si změní záznam v „centrálním“ adresáři DNS.

Internet a protokoly

Aby se mezi sebou mohli jednotlivé počítače a služby domluvit, musí spolu mluvit „společným jazykem“. Proto existují internetové protokoly. Internetový protokol je definovaný standard, který je obecně platný. Díky tomu pak jeden počítač může rozumět tomu, jak mu druhý počítač odpovídá.

Základní internetový protokol je TCP/IP. Existuje ale i celá řada dalších komunikačních protokolů, které zajišťují směrování, řízení přístupu nebo aplikační protokoly. Jedním z takových aplikačních protokolů je i protokol HTTP. Ten slouží pro komunikaci mezi prohlížečem ve vašem počítači a mezi webovým serverem, kde jsou umístěny webové stránky.

Co se tedy stane, pokud zadáte adresu webu, který chcete zobrazit do svého prohlížeče? Pokud adresa obsahuje nějaký název domény (viz výše příklad s www.seznam.cz), prohlížeč nejprve zjistí, jaké adrese tato doména odpovídá. Jakmile to zjistí, připojí se prohlížeč na server s touto adresou a odešle HTTP požadavek. Server mu pak odpoví, buďto to bude nějaký stavový kód (například 404m tedy „nic tady není“) nebo vrátí zpět Html stránku.

Prohlížeč si pak „přečte“ tento Html soubor a zjistí, že se v něm odkazuje na jiné prvky (obrázky, kaskádové styly css, grafika a jiný obsah). A ty si také stejným způsobem postupně načte. Pro zobrazení jedné webové stránky tak prohlížeč musí odeslat několik desítek dotazů a počkat na odpovědi příslušného serveru (nebo i více serverů)

Internet a elektronická pošta

Podobně jako web, funguje i elektronická pošta. I zde se používají standardizované komunikační protokoly. Jedná se především o SMTP (tedy Simple Mail Transfer Protokol). Pokud tedy ve svém emailovém programu (například Microsoft Outlook) napíšete nějakou zprávu (email), tak při odeslání tento poštovní program ze svého nastavení zjistí, přes jaký poštovní server má zprávu odeslat. Jakmile se poštovní program spojí s příslušným poštovním serverem (většinou je nutná nějaká autentifikace / přihlášení) předá mu vaši zprávu.

Další kroky pak probíhají na straně poštovního serveru. Ten si ze zadané emailové adresy zjistí, na jakou doménu má zprávu odeslat. Pokud odesíláte email na jan.novak@seznam.cz, poštovní server zjistí jaká je adresa domény seznam.cz a spojí se s příslušným poštovním serverem domény seznam.cz a předá mu vaši zprávu.